Αθήνα
Ρηγίλλης 23,Κολωνάκι 10674
Τηλ.: 210 93 74 110, 210 72 15 661
Fax: 210 72 43 492
e-mail: info-ate@taousanis.gr

Λάρισα
Ισαύρων 1α, 41222
Τηλ. & Fax: 2410 67 01 28
e-mail: info@taousanis.gr