Την ανακαίνιση της 4στερης ξενοδοχειακής μονάδας Doreta στον Θεολόγο της Ρόδου ανέλαβε η εταιρεια μας
Δουλεύοντας πυρετωδώς, επιβλέποντας τις εργασίες και συντονίζοντας τα συνεργεία κατάφερε για μια ακόμα φορά να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.Το έργο εκτελέστηκε σε ιδιαίτερα πιεστικούς χρόνους.
Ο εκσυγχρονισμός του ξενοδοχείου υπηρετεί την ανάγκη εξυπηρέτησης κοινού ιδιαίτερων απαιτήσεων σε χώρους υψηλών προδιαγραφών και σε εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις .
Τα υλικά τα οποία χρησιμοποίηθηκαν προσαρμόζονται στο ιδιαίτερο ύφος του ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα την αισθητική διαφοροποίηση του.